<< tagasi
Logi sisse:

Meelespea reeglid

 1. Meelespea pakutav teenus on
  1. kasutaja sünnipäevade ja tähtpäevade kalendri pidamine veebikeskonnas (teabe talletamine kasutaja algatusel),
  2. kasutaja sõnumite edastamine SMS ja meili teel (teabe edastamine kasutaja algatusel).
 2. Sõnumite edastamine on tasuline.
 3. Kehtivad hinnad ja kasutajalepingu tingimused on avaldatud Meelespea veebilehel.
 4. Meelespea võib muuta ühepoolselt hindasid ja kasutajalepingu tingimusi.
 5. Meelespea pakub teenust põhimõttel "on nigu on" (as is available) ning vastavalt kasutaja soovile ja võimalustele.
 6. Kasutaja mõistab, et veebikeskkond ja sidekanalid võivad olla ebastabiilne ja ebaturvaline keskkond ning teenuse osutamine võib olla häiritud.
 7. Meelespea ei vastuta kasutaja võimalike kahjude eest seoses teenuse osutamisega või kasutamisega.
 8. Meelespea ei vastuta kolmandate isikute poolt pakutavate teenuste sisu ega tagajärgede eest ka siis kui need on kättesaadavad Meelespea kaudu.
 9. Meelespea ei tea kasutaja poolt talletatud teabe ega sõnumite sisu ega vastuta selle eest.
 10. Kui kasutaja soovib saata sõnumeid peab ta kandma oma kontole rahalised vahendid millest arvestatakse sõnumi saatmisel maha tasu edastamise eest.
 11. Rahaliste vahendite jääk kasutaja kontol on kasutaja omand.
 12. Meelespea võib lõpetada teenuse pakkumise kasutajale kui kasutaja rikub kasutajalepingu tingimusi või ei nõustu nendega, kasutajale tagastatakse tema rahaliste vahendite jääk.
 13. Kasutaja peab kinni pidama Eesti Vabariigi seadustest, headest tavadest ning ühiskonna poolt aktsepteeritud normidest.
 14. Meelespea peab kinni Eesti Vabariigi seadustest, headest tavadest ning ühiskonna poolt aktsepteeritud normidest.
 15. Kasutaja peab koheselt Meelespeale teatama ilmnenud ebaseaduslikkuse asjaoludest või heade tavade vastu eksimisest.
 16. Kasutades Meelespea teenust nõustub kasutaja Meelespea tingimustega, kasutaja võib igal ajal loobuda Meelespea teenuse kasutamisest.
 17. Kasutaja annab nõusoleku saada kommertsteadaandeid, kasutaja saab nendest keelduda ja kaasnevalt loobuda Meelespea teenuste kasutamisest teatega Meelespea meili aadressil.
 18. Kasutaja annab nõusoleku oma isikuandmete töötlemiseks ja kasutamiseks turunduslikul eesmärgil.
 19. Kasutaja isikuandmete kaitse.
  1. Meelespea töötleb kasutaja isikuandmeid eesmärgiga osutada kasutajale teenust, täita kasutajalepingut ja seaduses ettenähtud korda.
  2. Meelespea hoiab saladuses, ei avalda ega edasta kolmandatele isikutele asjasse mittepuutuvaid isikuandmeid välja arvatud seadusega ettenähtud isikute kategooriad.
  3. Kasutajalepinguga nõustub kasutaja enda, aga samuti tarbitud teenuse kohta käivate andmete, sealhulgas isikukoodi kogumise, avaldamise, edastamise või töötlemisega seadusega ettenähtud korras või kui see on vajalik kasutajalepingu täitmiseks.
  4. Meelespea ei kogu, kasuta ega töötle kasutaja eraelulisi ega delikaatseid isikuandmeid.
 20. Meelespea teenuse osutaja andmed.
  1. Teenuse osutaja on osaühing Carabelli, reg nr 10652519.
  2. Teenuse osutaja registreeritud aadress on Praakli küla, Kaarma vald, Saaremaa.
  3. Teenuse osutaja kontakttelefon on 54510770.
  4. Teenuse osutaja meiliaadress on:
  5. Teenuse osutaja veebiaadress on meelespea.ee
 21. Reeglid (kasutajaleping) jõustuvad Meelespea kasutajaks registreerumise hetkest ja kehtivad kogu teenuse osutamise või kasutamise aja.
kiirabi | reeglid | kontakt | banner
Copyright © meelespea.ee 2003..2005